DK

Nybygningen til Tradium Randers rummer en tømrerskole, der med ombygning af eksisterende bygninger skal bindes sammen med resten af Tradiums uddannelser.

Projektet omfatter således etablering af en ny værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende to-etages længebygning til teori, studieområder samt ophold mm.

Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej, parkering samt forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Nybygningen indeholder bl.a. to tømrerværksteder, maskinværksted, trælager, instruktionslokaler, kontorer, fællesrum såsom te-køkken og spiserum samt sekundære funktioner såsom toiletter og depotrum.

Bygningen udføres med en udvendig beklædning af lærketræ, der med tiden patinerer sølvgråt. Der skabes sammenhæng og brugbare uderum med store tagudhæng, og indendørs bindes værksteder og teorilokaler sammen af store torve og strøggader. Værkstederne er fleksible og med masser af dagslys, og med fem meter brede portåbninger udadtil, således at truckkørsel og afhentning/aflastning af materialer bliver nemmest muligt. I begge værkstæder skabes en arkitektonisk detaljeret ”multivæg” i birkekrydsfiner, der skal fungere som kombineret udstillingsplads, skabsvæg og siddeplads.

Der er arbejdet indgående med transparens og arbejdsflow i bygningerne. Til dette benyttes store glaspartier og wayfinding, der guider gæster og elever hurtigt fra ny til gammel bygning og tilbage igen.

Projektet blev indviet den 19. december 2017.

 • Projektperiode 2017
 • Omfang 2.700 m² (nybygning) 1.400 m² (ombygning)
 • Byggesum 50 mio. kr.
 • Anvendelse Uddannelse
 • Adresse Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 • Bygherre Tradium Randers
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Vognsen Rådgivende Ingeniører
 • Udbudsform Totalentreprise
 • Entreprenør PN erhvervsbyg

En tømrerskole er selvfølgelig delvis træbyggeri”

– Adm. direktør for tradium Randers, Lars Michael Madsen

KONTAKTPERSON:

Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

TILBAGE TIL TOP