DK

Vestre Fængsel er et lukket fængsel med plads til 429 indsatte. Det korsformet panoptisk 4-etagers fængsels-bygning blev opført i 1895 og er tegnet af arkitekt Ludvig Fenger.

Vestre Fængsel er et lukket fængsel, der blev opført i 1895 med Ludvig Fenger som arkitekt. Der er plads til 429 indsatte, heraf 36 i Vestre Hospital og 33 på en særlig kvindeafdeling. Anlægget består af ældre fængselsbygninger med ydermur og andre sikkerhedsforanstaltninger. Fængslets hovedstruktur er en korsformet panoptisk 4-etagers bygning. Fængslet har gennemgået forskellige udvidelser igennem årene.

Udvidelsen består af en ny belægsbygning indrettet med 40 lukkede pladser med tilhørende aktivitetsrum samt en ny besøgsbygning. Belægsbygningen placeres i forlængelse af den eksisterende Nordfløj, med en glas-mellembygning som overgangsled. Besøgsbygningen placeres nordvest for Nordfløjen. De to bebyggelser forbindes via en gangbro. Belægsbygningen opføres i 4 etager og kælder. Gangforløbet i den eksisterende fløj videreføres i den nye med celler på begge sider af gangen. Bygningen opføres i grå/gule mursten med et farvespil der genfindes i det eksisterende murværk. På taget etableres et indhegnet gårdtursareal. Besøgsbygningen opføres i 4 etager og kælder.
Modtagelsesområdet er ført igennem ringmuren således at de besøgende ankommer til besøgsbygningen gennem en glasdør uden for ringmuren.

 • Projektperiode 2013 -
 • Omfang 2.500 m²
 • Byggesum 70 mio. ekskl. moms
 • Anvendelse Fængsel
 • Adresse København SV
 • Bygherre Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Niras AS
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør G. V. L Enterprise AS

KONTAKTPERSON:

Steen Gissel

Arkitekt

T [+45] 8999 2293

sg@erik.dk

TILBAGE TIL TOP