DK

Vonsild Kirker er oprindelig et arkitektonisk værk – et rendyrket eksempel på klassicistisk arkitektur med en velafpasset detaljering i samspil med en formfuldendt enkelhed gør den til et typisk C.F. Hansen værk.

Fire store restaureringer i hhv. 1878-80, 1898, 1949 og i 1974 havde svækket stilrenheden og formålet med dette projekt var at udføre indvendig restaurering og tilbageføre det samlede interiør til C.F. Hansen samt styrke det oprindelige enkel udtryk og farvesætningen. Disse arbejder var de mest kontroversielle og gik ud på at flytte inventardele tilbage til deres oprindelige plads (prædikestolen blev fx. genopsat i korpartiet over alteret). samt at rydde op i senere tilføjelser og istandsætte overflader og udformninger, der kunne dokumenteres at stamme fra kirkens oprindelige udformning.

Kirkerummets kasettebemalede pudsede hvælv og vægge blev maleristandsat af konservatorer under projektet. Gulv i kirkerum blev udgravet til kote aftalt med Nat. museets konservator, derefter isoleret og et nyt teglgulv er overalt udlagt med ottekantede gule tegl med sort lukkesten. Nyt fyrretræs bræddegulv udførtes under bænke. Den oprindelige døbefont i granit blev afdækket under korpartiets gulv.

De udførte komfort arbejder havde til formål at forbedre kirkens mulighed for at kunne anvendes til flere typer arrangemeneter samt øge komforten, specielt hvad angår visuel oplevelse, lys, lyd, siddekomfort i de gamle kirkebænke, samt varme for såvel tilhørerer som for personale.

Eksisterende messing kroner blev istandsat og fornyet med hejs. Lampetter på vægge blev istandsat og genmonteret, ligeledes er kirketekstiler fornyet.

De akustiske forhold er blevet væsentligt forbedret med et nyt højtaleranlæg indbygget i de bevarede, men nyistandsatte kirkebænke og belysning.

Sekundære rum og orgelpulpituret har ligeledes gennemgået nødvendig istandsættelse af alle overflader og tilføjelse af nye inventardele.

  • Projektperiode 2012 - 2013
  • Omfang 780 m²
  • Byggesum 8,8 mio. kr.
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Vonsildvej 47, 6000 Kolding
  • Bygherre Vonsild Kirkes Meninghedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Udbudsform Fagentreprise
TILBAGE TIL TOP