Kronborg Slot og fæstning

kronborg slot
Restaurering og nyindretning af UNESCO verdensarv.

Kronborg Slot og Fæstning stammer tilbage fra 1422 og er ét af de få danske bygningsanlæg, som er på Unescos Verdenskulturarvs liste. ERIK har gennem en lang årrække stået for det bygningsmæssige ansvar for hele Kronborg Slot, og dermed for en lang række restaureringsopgaver.

Vi har har bl.a. udført en omfattende restaurering og nyindretning af publikumsfaciliteterne, hvor samtlige af slottets nederste etager i de fire fløje er sat i stand. Publikum har bl.a. fået et nyt og tidssvarende velkomstcenter, der er indrettet nye udstillingsrum, og Erik af Pommerns Rådssal med tilstødende rum er sat i stand med henblik på at imødegå et ødelæggende forfald. Slottets adgangsforhold er desuden blevet ombygget, tilgængeligheden forbedret og øvrige publikumsfaciliteter fornyet.

Derudover er der udført udvendige restaureringsopgaver, bl.a. restaureringen af det 1,5 km lange fæstningsværk Kronværksvolden samt Den store Kasemat.

Udover selve slottet er størstedelen af de fredede kronværksbygninger istandsat, som er den del af komplekset, der ligger mellem indre og ydre voldgrav, opført i løbet af 1700- og 1800-tallet.

Kronværkets bygninger er i løbet af de sidste årtier gået fra at være en del af det danske forsvar, utilgængeligt for almenheden, til at være en åben og formidlende del af den oplevelse, der venter den besøgende på Kronborg, hvor bl.a. Infirmeri, Belægningsbygninger, Marketenderi, Søkadetskole, Aftrædelsesbygning har undergået en række anvendelsesændringer. Bygningerne har fået nyt liv, og de rummer i dag bl.a. kaffehus, restaurant med produktionskøkken og selskabslokaler, samt plads til udendørsservering. Der er indrettet åbne kunstnerværksteder, udstillingsrum, værksteder, mødelokaler, kontorer, velfærdsforanstaltninger, toiletter, osv.

Formidlingen af Kronborg dets historie og betydning for Danmark gennemsyrer alle arbejderne på stedet. Kronværksbygningerne er en stor del af fortællingen om Kronborgs historie, som både kongeslot og forsvarsanlæg, og formidles på stedet, bl.a. gennem valg af metoder, materialer og restaureringsholdninger.

Omfang

Hele Kronborg Slot og Fæstning ca. 28.000 m². Heraf anslås kronværksbygningerne til ca. 3.500 m²

Anvendelse

Slot, fæstning, museum og erhverv

Adresse

Kronborg 2C, 3000 Helsingør

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Vil du vide mere

gitta hammer

Jeg er Gitta

Arkitekt, Kgl. Bygningsinspektør & Markedschef, Restaurering

4214 7037

Arkitekturen

kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot

Byggeriets bæredygtighed

Energioptimering

Samtlige bygninger er energirenoveret, som en del af et omfattende regeringsdirektiv hvor statens ejendomme blev energioptimerede. Udover traditionelle metoder arbejde vi i den forbindelse med en række nye optimeringstiltag udviklet for at skåne de fredede bygninger mest muligt. Arbejderne har omfattet isolering af tagflader, gulve og lofter, tætning og istandsættelse af vinduer og modernisering og effektivisering af tekniske installationer. Tilsammen har arbejderne med energioptimeringen betydet store energibesparelser til gavn for både SLKS og lejerne, samtidigt med at den generelle komfort i bygningerne er øget betydeligt.

Næste projekt

Klarahus

En grøn oase med madglæde og følelsen af hjemlighed i fokus.

klarahus

Kronborg Slot og fæstning

Kronborg Slot og fæstning

Restaurering og nyindretning af UNESCO verdensarv.

Omfang

Hele Kronborg Slot og Fæstning ca. 28.000 m². Heraf anslås kronværksbygningerne til ca. 3.500 m²

Anvendelse

Slot, fæstning, museum og erhverv

Adresse

Kronborg 2C, 3000 Helsingør

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot
kronborg slot