KU DNA Lab og Sekventeringscenter

Høj-klassificerede laboratorier i fredet bygning

Etablering af Geoteknisk DNA-Lab for Københavns Universitet i det fredede Kommunehospital. Det Geotekniske DNA-Lab indeholder både uklassificerede laboratorier, GMO1, GMO2 og BSL3 laboratorier samt tilhørende birum, herunder fryse, køle- og varmerum, lagerrum, mm. Herudover kontorer og Touch-Down-rum samt møderum. Projektet er udført med universitetet i fuld drift udenfor ombygningsområdet.

Da Kommunehospitalet er fredet skal alle ændringer godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen og der har således i projektet været stort fokus på bygningens arkitektur samt kulturhistoriske værdier i kombination med at de funktionelle og tekniske krav til projektet blev overholdes og indarbejdet.

Vi har som arkitektrådgiver og sagsarkitekt udført Idéoplæg, udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt, herunder udarbejdelse og projektering af rumtegninger og tilhørende inventar og –udstyrslister. Herudover brugerinddragelse i alle faser, budgettering, granskning og KS, tidsplanlægning, kvalitetssikring, projektopfølgning samt fagtilsyn.

Omfang

1000 m2

Anvendelse

Laboratorie, kontor, forskning, undervisning

Adresse

Kommunehospitalet, 1353 København K

Bygherre

Københavns Universitet Campusservice

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Niras

Vil du vide mere

jesper langvad

Jeg er Jesper

Arkitekt, Partner & Markedschef, Life Science

4015 3116

Arkitekturen

KU 4 Byg webopti4
KU 4 Byg webopti3
KU DNA LAB webopti1
KU DNA LAB webopti2

Næste projekt

KU SUND – Fire bygninger på Frederiksberg Campus

Fremtidssikring af laboratorier i historiske bygninger

KU 4 Byg webopti2

KU DNA Lab og Sekventeringscenter

KU DNA Lab og Sekventeringscenter

Høj-klassificerede laboratorier i fredet bygning

Omfang

1000 m2

Anvendelse

Laboratorie, kontor, forskning, undervisning

Adresse

Kommunehospitalet, 1353 København K

Bygherre

Københavns Universitet Campusservice

Ydelse

Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere

Niras

KU 4 Byg webopti5
KU 4 Byg webopti4
KU 4 Byg webopti3
KU DNA LAB webopti1
KU DNA LAB webopti2