Løvenborg

løvenborg
Nænsom og grundig renovering af Danmarks første curtainwall.

Løvenborg er et af de smukkeste eksempler på arkitekt Anton Rosens helt særlige Art Nouveau arkitektur. Bygningen, der er fredet, er fra 1906 og rummer bl.a. administration for Dreyers Fond, der holder til bag den smukke facades ruder mod Vesterbrogade. Savoy Hotel med 66 hotelværelser er beliggende i baghuset, væk fra gadens uro og støj. Anton Rosen havde en legende og fantasifuld tilgang til udsmykningen af Løvenborg, og facaden er rigt udsmykket af rosetter, blomsterklaser, snoninger og gesvejsninger ofte udformet efter inspiration fra naturen. Efter renoveringen træder de tydeligt frem og bliver et naturligt blikfang – både tæt på og på afstand.

Bygningens facade er et af de første eksempler i København på en ”curtain wall”, altså en facade der ikke er en del af den egentlige og bærende konstruktion, men hænger som et gardin ud over konstruktionen. Det er et hus opført efter moderne principper, som vi kender dem i dag, i præfabrikerede betonelementer, og et tydeligt nybrud med datidens byggeskik. Vinduerne er tredelte og store, og ved at blyindfatte de smalle partier på begge sider af midterruden og i et smalt bånd over alle tre fag, virker det samlede indtryk ikke så dominerende.

Dreyers Fond er ejer af Løvenborg, og for dem har det været afgørende, at hele renoveringen blev udført af rådgivere og entreprenører med stor erfaring i at arbejde med fredede bygninger. Det har involveret en lang række faggrupper, der har løst opgaven i fællesskab og med stor entusiasme – det er ikke hver dag, man får lov til at arbejde i en bygning med så stor frednings værdi, og hvor man skal bevare de håndværksmæssige værdier i alle bygningsdele. De udførende fag har bestået af facaderenser, tømrer, smed, gørtler, elektriker, maler, glarmester, murer, stukkatør og stilladsarbejder og er alle bundet sammen af seniorbyggelederen fra ERIK arkitekter, der udelukkende beskæftiger sig med fredede og bevaringsværdige bygninger.

 

Anvendelse

Kontor

Adresse

Vesterbrogade 34, 1620 København

Bygherre

Dreyers Fond, v. Jordan & Løgstrup

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Tømrermester Mogens V Zeltner A/S, Karl A. Hansen Entreprise A/S, Dansk Stillads Service A/S, Malerhuset Steen Nielsen A/S, Omø Miljø & Facaderens A/S, Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S & Emil Nielsen Smedeværksted A/S

Vil du vide mere

lars tambour

Jeg er Lars

Bygningskonstruktør & Byggeleder

4214 7051

Arkitekturen

løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg

Genanvendelse

Med respekt for det eksisterende

Hvor det har ladet sig gøre, er der i renoveringen genanvendt de originale elementer lige fra vinduer og beslag til facadeelementer. Vinduerne er oprindeligt lavet med et midterfelt, som åbner omkring et centreret beslag og i klart glas, mens de omkringliggende rammer, på tre sider, er udført med blyindfattede og for den tid, meget moderne råglas. Alle vinduerne er nedtaget og på snedkerværksted renset i bund, behandlet med linoliemaling, ligesom de originale beslag er renset, rustbehandlet og malet. Der er isat indeklimaforbedrende glas, i forhold til lys, varmepåvirkning, kulde og støjgener, hvilket både giver et sundere indeklima og nedbringer udgifterne til opvarmning.

Næste projekt

Tårs Vandtårn

Nyt liv og nye funktioner samler og styrker det lokale fællesskab.

tårs vandtårn

Løvenborg

Løvenborg

Nænsom og grundig renovering af Danmarks første curtainwall.

Anvendelse

Kontor

Adresse

Vesterbrogade 34, 1620 København

Bygherre

Dreyers Fond, v. Jordan & Løgstrup

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Tømrermester Mogens V Zeltner A/S, Karl A. Hansen Entreprise A/S, Dansk Stillads Service A/S, Malerhuset Steen Nielsen A/S, Omø Miljø & Facaderens A/S, Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S & Emil Nielsen Smedeværksted A/S

løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg