Løvenborg

løvenborg
Nænsom og grundig renovering af Danmarks første curtainwall.

Løvenborg er et af de smukkeste eksempler på arkitekt Anton Rosens helt særlige Art Nouveau-arkitektur. Bygningen, der er fredet, er fra 1906 og rummer bl.a. administration for Dreyers Fond, der holder til bag den smukke facades ruder mod Vesterbrogade. Savoy Hotel med 66 hotelværelser ligger i baghuset, væk fra gadens uro og støj.

Anton Rosen havde en legende og fantasifuld tilgang til udsmykningen af Løvenborg, og facaden er rigt udsmykket med rosetter, blomsterklaser, snoninger og gesvejsninger ofte udformet efter inspiration fra naturen. Efter restaureringen træder de tydeligt frem og bliver et naturligt blikfang – både tæt på og på afstand.

Bygningens facade er et af de første eksempler i København på en ‘curtain wall’, altså en facade der ikke er en del af den egentlige og bærende konstruktion, men hænger som et gardin ud over konstruktionen. Det er et hus opført efter moderne principper, som vi kender dem i dag, i præfabrikerede betonelementer og et tydeligt nybrud med datidens byggeskik. Vinduerne er tredelte og store, og ved at blyindfatte de smalle partier på begge sider af midterruden og i et smalt bånd over alle tre fag, virker det samlede indtryk ikke så dominerende.

Restaureringen er et godt eksempel på, hvordan ERIK som totalrådgiver kan etablere et team af specialister, der med stor professionalisme sikrer fremtiden for en af Københavns kulturarvsbygninger.

Anvendelse

Kontor

Adresse

Vesterbrogade 34, 1620 København

Bygherre

Dreyers Fond, v. Jordan & Løgstrup

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Tømrermester Mogens V Zeltner A/S, Karl A. Hansen Entreprise A/S, Dansk Stillads Service A/S, Malerhuset Steen Nielsen A/S, Omø Miljø & Facaderens A/S, Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S & Emil Nielsen Smedeværksted A/S

Vil du vide mere

lars tambour

Jeg er Lars

Bygningskonstruktør & Byggeleder

4214 7051

Arkitekturen

løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg

Genanvendelse

Med respekt for det eksisterende

Hvor det har ladet sig gøre, er der i restaureringen genanvendt originale elementer lige fra vinduer og beslag til facadeelementer. Vinduerne er oprindeligt lavet med et midterfelt, som åbner omkring et centreret beslag og i klart glas, mens de omkringliggende rammer på tre sider er udført med blyindfattede og for den tid meget moderne råglas. Alle vinduerne er nedtaget og renset i bund på snedkerværksted, behandlet med linoliemaling, ligesom de originale beslag er renset, rustbehandlet og malet. Der er isat indeklimaforbedrende glas, i forhold til lys, varmepåvirkning, kulde og støjgener, hvilket både giver et sundere indeklima og nedbringer udgifterne til opvarmning.

Næste projekt

Egen Kirke

Indvendig restaurering af en Danmarks største landsbykirker.

Egen Kirke

Løvenborg

Løvenborg

Nænsom og grundig renovering af Danmarks første curtainwall.

Anvendelse

Kontor

Adresse

Vesterbrogade 34, 1620 København

Bygherre

Dreyers Fond, v. Jordan & Løgstrup

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Tømrermester Mogens V Zeltner A/S, Karl A. Hansen Entreprise A/S, Dansk Stillads Service A/S, Malerhuset Steen Nielsen A/S, Omø Miljø & Facaderens A/S, Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S & Emil Nielsen Smedeværksted A/S

løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg
løvenborg