Det vi laver

Erhverv

12

At tegne arbejdssteder til vores erhverv er en disciplin, der kræver indsigt i sammenhængen mellem organisationers dynamikker, teknologiske løsninger, adfærd og fysiske rammer.

Tiden med en ’one size fits all’ tilgang er for længst ovre, og i stedet skal forståelsen for medarbejderes forskellige behov og logistikken i forskellige arbejdsprocesser understøttes for et succesfuldt resultat.

Som arkitekter har vi fokus på at optimere organisationens fysiske rammer og skabe en sammenhæng mellem vision, branding og bygning. Sunde arbejdsrum understøtter sunde og stærke arbejdsfællesskaber, kulturer og kunderelationer.

Vidste du at:

Arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt i sygefravær (Stressforeningen 2018).

Over 50 % af alle erhvervslejemål i EU står tomme indenfor normal arbejdstid (kilde).

9 ud af 10 eksisterende bygninger i EU vil stadig være i brug i 2050 (kilde).

Læs mere
  • 1
  • 2