Mercantec

Mercantec
25 års rådgivning og samarbejde.

ERIK har siden 1997 været fast rådgiver og bygherrerådgiver for Mercantec, Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution med omkring 500 medarbejdere og ca. 3.000 årselever. Den samlede bygningsmasse udgør i alt ca. 65.000 m², hvoraf ERIK primært har løst rådgivningsopgaver på lokaliteterne i Viborg. Disse udgør ca. 19.300 m².

Vores rådgivning omfatter eksempelvis bygherrerådgivning samt teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder, rådgivning ved etablering af nye undervisningsfaciliteter samt rådgivning ved større ombygnings- og renoveringsarbejder.

I forbindelse med planlægning af opgaverne og byggearbejderne udfører vi brugerinddragelse med både undervisningspersonale og det tekniske personale/driften. Alle opgaver udføres, mens de eksisterende bygninger er i drift. Hensynet til bygningernes funktioner, logistik samt opretholdelsen af den daglige undervisning under udførelsen har derfor været vigtigt i projekterne. Af samme årsag er de gennemført med et stort element af brugerinddragelse og dialogpræget samarbejde.

Fælles for opgaverne er, at de skal understøtte tidssvarende undervisningsprincipper, hvor der både undervises i teori og arbejdes projektorienteret, at de skal gennemføres inden for stramme deadlines, udføres med et højt kvalitetsniveau og stå klar til brug til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

Omfang

19.300 m²

Anvendelse

HSV, HHX, erhvervsuddannelser og kurser

Adresse

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

Bygherre

Mercantec Viborg

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere:

Viborg Ingeniørerne

Vil du vide mere

Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec

Næste projekt

Tradium Tømrerskole

En tømrerskole er selvfølgelig bygget i træ.

Tradium

Mercantec

Mercantec

25 års rådgivning og samarbejde.

Omfang

19.300 m²

Anvendelse

HSV, HHX, erhvervsuddannelser og kurser

Adresse

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

Bygherre

Mercantec Viborg

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere:

Viborg Ingeniørerne

Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec
Mercantec