DK

Vestre Landsret i Viborg er et hus med spændende kontraster. Formsproget består af både organiske og stringente skarpe former, og materialerne skifter mellem hårde og bløde, varme og kolde overflader.

Som underrådgivere for A. Enggaard og i samarbejde med COWI, har vi vundet den indbudte OPP-konkurrence om den ny Vestre Landsret.

Vestre Landsret i Viborg er et hus med kontraster. Formsproget består af både organiske og stringente skarpe former, og materialerne skifter mellem hårde og bløde, varme og kolde overflader. Hovedidéen er at samle alle funktionsafsnit, som bløde og organiske former, mellem et stort kvadratisk tag og et kvadratisk hævet plateau. I de retvinklede bygningsafsnit beklædes facaderne med lysegrå matte natursten og som en smuk kontrast hertil, beklædes bygningens organisk-formede facader af kobberbeklædte lameller.
Bygningen indeholder to store retssale for nævningeretssale, 7 retssale for domsmandssager samt 4 mindre retssale for civile sager. De 3 største retssale er samlet i en organisk form beklædt med kobberlameller. De mindre retssale ligger ud mod foyerens anden side med kontorområder uden offentlig adgang. Et rektangulært indre atrium samler kontorhuset og sikrer dagslysindfald.

 • Projektperiode 2012 - 2013
 • Omfang 9.800 m²
 • Byggesum 180 mio. kr.
 • Anvendelse Vestre landsret
 • Adresse Asmildklostervej 21, 8800 Viborg
 • Bygherre Slots & Ejendomsstyrelsen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør COWI AS
 • Udbudsform OPP Konkurrence
 • Entreprenør A. Engaard AS
 • Energiklasse Lavenergiklasse 2020

KONTAKTPERSON:

Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP