Novo Holdings

Novo Holdings
Optimale betingelser for videndeling i et dynamisk og uformelt miljø.

Kontoret er ombygget og tilpasset Novo Holdings behov med et hovedgreb, der placerer alle faste arbejdspladser langs facaden i dagslysoptimerede zoner, hvor kun væggene vinkelret på facaden er udført som lukkede. Den eksisterende bygnings potentiale med ovenlys og mulighed for gennemkig blottes for medarbejdere og besøgende, der fornemmer en åben organisation og solens gang over Tuborg Havn.

Mod bygningens indre og atrium er der nu udelukkende vægge af glas og store glasskydedøre. Nærheden til Øresund udnyttes fra alle steder i bygningen, og kontoret er ombygget til at give medarbejderne et nyt kreativt arbejdslandskab. Midterzoner er indrettet til fleksible arbejdspladser og tekniske støttefunktioner.

Indretningen og rammerne for organisationen er gennemført i et dynamisk forløb, hvor strategisk rådgivning, planlægning, projektering og dialog løbende er suppleret med 1:1 eksempler på detaljer og materialer.

Novo Holdings stod fra starten med enkelte primære designparametre til opgaven: Fordelen ved en transparent organisering, men samtidigt et højt krav til koncentration og fortrolighed. Derudover et ønske om at lade nyindretningen forbedre den interne kommunikation og smidiggøre et eventuelt potentiale ved at placere Novo A/S og Novo Nordisk Fonden på samme lokation. Godt arbejdsmiljø og bæredygtige tiltag, samt robusthed for fremtidige organisationsændringer som et ekstra designparameter var indlysende krav.

Organisationen opleves som fuldstændig transparent og inviterer til samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem. For at styrke at videndelingen sker i et dynamisk og uformelt miljø, er der etableret flere nye touch down-områder uden for kontorerne, som understøtter det daglige arbejde og formidler Novos identitet. ERIK har sat sig godt ind i bygherres tankegang og har brugt sine stærke kompetencer på kontorindretning, flow og spacemanagement til at skabe de rigtige rammer.

Da beslutningen om at flytte de to kulturer sammen, og den nye adresse lokaliseret, ønskede Novo Nordisk Fonden at gennemføre hele den fysiske flytning, inklusive projektering, ombygning og indretning på kun fire måneder. Af hensyn til den pressede tidsplan, er byggesagen gennemført i partnering, hvilket stiller store krav til alle parter.

ERIK har siden 2014 fungeret som husarkitekt på adressen og har løbende arbejdet med flere opgaver – bl.a. udvidelse af mødecenter, udskiftning og energirenovering af lejemålets facader, flere fælles tekøkkener og mere attraktive fællesarealer på etagerne. I sydfacaden er der etableret solafskærming, for at begrænse negativ opvarmning. Belysning er energioptimeret og sammensat med led-pærer.

Omfang

ca. 9.000 m2

Anvendelse

Kontor

Adresse

Tuborg Havnevej 19, Hellerup

Bygherre

Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma

Vil du vide mere

Katrine Louise Juul Nielsen

Jeg er Katrine Louise

Arkitekt, Partner & Markedschef, Erhverv

4230 1984

Arkitekturen

Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings

Næste projekt

Vestre Landsret

Prisvindende bygning med stærk identitet og kontraster.

IMG_8418_1

Novo Holdings

Novo Holdings

Optimale betingelser for videndeling i et dynamisk og uformelt miljø.

Omfang

ca. 9.000 m2

Anvendelse

Kontor

Adresse

Tuborg Havnevej 19, Hellerup

Bygherre

Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden

Ydelse

Totalrådgivning

Samarbejdspartnere

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma

Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings
Novo Holdings