DK

21
AUG

Astahus

Projektet omfatter etablering af 118 lejeboliger i den vestlige del af Aalborg midtby som en del af det eksisterende Tobaksområde. Boligerne er fordelt i én karréfløj langs Strandvejen samt to punkthuse – punkthus øst mod Vendelbogade og punkthus vest mod ... Læs mere

31
OKT

Morvilles Gård

Bygningen var i mange år ejet af Viborg Kommune men blev i 2013 solgt til en privat bygherre. I fremtiden skal forhuset indrettes til enfamiliebolig og sidehuset til liberalt erhverv i stueetagen og gæsteboliger i tagetagen. Projektet omfatter således totalistandsættelse ... Læs mere

08
MAJ

Food Innovation House

Food Innovation House er et moderne company house, hvor ERIK arkitekter har ydet bygherrerådgivning for ejere og gruppen af interessenter fra fødevarebranchen. ERIK arkitekter har arbejdet med at designe et hus, som emmer af fødevarer. Derfor er det første, man ... Læs mere

21
JAN

Betty III

Plejeboligerne fordeles på seks etager og bliver i varierende størrelse. Byggeriet og tilhørende udearealer skal binde området sammen og indgå som en del af ‘Generationernes Byrum’, hvis mål er at skabe en mangfoldig og levende bydel. Selve plejecenteret består af ... Læs mere

07
NOV

Sparekassen Thy i Viborg

Sparekassen Thys afdeling i Viborg flyttede i juni 2018 i nye lokaler på Vestergade 2 i Viborg. Sparekassen er bredt ud til 16 lokationer i Jylland, og afdelingen i Viborg rummer 6-8 ansatte. Banken blev efter kundens ønske indrettet som ... Læs mere

22
AUG

Klarahus

Begrundelsen for projektet var at vise byens borgere, at der bliver udvist stor omhu i at skabe gode måltider til beboerne. Produktionskøkkenet er dermed placeret uden for den klassiske ældre hovedbygning, med et transparent og selvstændigt formsprog. Arkitektonisk har det ... Læs mere

09
AUG

Pandora

Pandoras nye firmadomicil på Havreholmen består af to bygninger i hver seks etager, som forbindes af en glasmellembygning i alle seks etager. Domicilet stod færdigt i juni 2016 og har plads til over 550 medarbejdere. Ud over kontorarealer indeholder byggeriet ... Læs mere

09
AUG

Gl. Kongevej nr. 25

Facaden var i 1990 blevet malet i en kombination af pastelblå og lyseblå nuancer og fremstod nu slidt og afskallet og stod derfor overfor en omfattende istandsættelse. I den forbindelse ønskede ejerforeningen ejendommens facade tilbageført til sit oprindeligt udtryk. Ved ... Læs mere

07
AUG

Trørød Børnehus / Kohavehuset

“DET SMÅ I DET STORE” Visionen var at understøtte børnenes tryghed, trivsel og udvikling i mindre enheder. Institutionen består således af 4 klynger, der hver især kan fungere som små selvstændige enheder med to aktivitetsrum og et lokalt fællesrum. Herfra ... Læs mere

07
AUG

Herlev Bibliotek / Kildegårdsskolen

Det eksisterende bibliotek på Kildegårdsskolen er blevet ombygget og udvidet så det kan rumme de nye funktioner. Facaden mod det indre gårdrum er blevet fremrykket og den eksisterende udvendige lysskakt er blevet inddraget og blevet gjort til en aktiv del ... Læs mere